Bouwtechnische keuring Arnhem

Bouwtechnische keuring Arnhem

Bouwtechnische keuring Arnhem voor accurate bouwkundige inspectie.

Bouwtechnische keuring Arnhem

Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van mensen die voor het eerst een huis kopen en hen meer te weten laten komen over de aan te kopen woning.
Onze inspecteurs zijn niet aan tijd gebonden tijdens een bouwkundige inspectie, dus blijven zo lang het nodig is voor een grondige inspectie. De enige prioriteit bent u – de klant.

Wij gebruiken de modernste apparatuur voor een bouwkundige inspectie.
Onze werkwijze is ontworpen om een grondig, glashelder overzicht te verkrijgen over de conditie van de woning die wil gaan kopen.
Een woning kopen is niet iets wat u iedere dag doet. Daarom verschaffen wij u alle informatie die u nodig heeft, voor volledige gemoedsrust.

Welke delen van een huis worden zoals door onze bouwkundig expert gecontroleerd?
Dak, isolatie, ventilatie, riolering, elektrische installatie, CV, fundering, vloeren, wanden en plafonds.

Bouwtechnische keuring Arnhem

Inspecties zijn niet-invasieve visuele onderzoeken van woningen.
Huisinspecties kunnen aanzienlijke gebreken aan het onroerend goed aan het licht brengen die een huizenkoper misschien over het hoofd ziet.
Een huisinspecteur voert een huisinspectie uit en het rapport bevat de objectieve beoordeling van het huis door een inspecteur. Gekwalificeerde huisinspecteurs zullen materiële gebreken aan het licht brengen die een aanzienlijk financieel of lichamelijk letselrisico kunnen vormen voor de volgende huiseigenaar. De inspecteur stelt een inspectierapport op met een samenvatting van zijn waarnemingen en geeft commentaar of het probleem een ​​veiligheidsrisico, een reparatieaanbeveling of een klein probleem is. Hiermee krijgt u als woningkoper een inschatting van het benodigde onderhoud aan de woning.

Bouwtechnische keuring Arnhem voorziet u na de inspectie van een zeer gedetailleerd rapport met foto’s, van alle bevindingen van onze inspecteur over de bevindingen van de woning met kostenraming van noodzakelijke, directe onderhoudskosten, alsmede kosten van onderhoud die op langere termijn dienen te gebeuren.
Zo heeft u altijd een goed inzicht in de te kopen woning en kunt u een goed bod uitbrengen richting de verkoper.